24/12/2021

BT Altyapı Çözümleri

Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu Veri Merkezi (Datacenter) çözümlerini uçtan uca tasarlayarak ve uygulamasını yaparak hayata geçiriyoruz. Veri Merkezi tasarımında esas aldığımız konular;

 • Kavramsal Tasarım
 • Detay Tasarım
 • Mekanik Altyapı Tasarımı
 • Elektronik Altyapı Tasarımı
 • Teknolojik Altyapı Tasarımı
 • Kullanılabilirlik Tahmini
 • Yer Seçimi
 • Modüler ve Esneklik
 • Çevresel Kontrol
 • Yedekli Enerji Altyapısı
 • Yangın Koruma
 • Fiziksel ve Sanal Güvenlik
 • Ağ Altyapısı

Temel Tasarım Kriterleri:

 • İşlevsellik: Her koşulda işlevsel bir sistem kurulumu.
 • Enerji Verimliliği: Veri merkezinin bulunduğu bölgenin iklim profiline göre enerji bakımından en verimli sistem çözümünün uygulaması.
 • Kurulum maliyeti ve İşletme maliyeti: Sistemin ilk yatırım maliyeti ve ekonomik ömrü içinde ortaya çıkan işletme ve bakım maliyetlerinin dikkate alınması. özellikle 100% kapasite doluluk ihtiyacına göre tasarlanan veri merkezlerinin, ilk etapta tam yük ihtiyacının olmaması (low start build up), özellikle başlangıçtaki işletme maliyetlerinin dikkate alınması.
 • Esneklik: Değişen yerleşim şartlarına göre sistemin uyumlu olabilmesi.
 • Servis ve bakım kolaylığı: Sürdürülebilir bir iklimlendirme sisteminin en temel fonksiyonlarından birisi de, kesintisiz operasyon için servis ve bakım metotları ve kolaylığıdır.

Tasarımını Gerçekleştirdiğimiz, Veri Merkezleri için uçtan uca uygulamasını Gerçekleştirmekteyiz.

 • Elektrik Altyapı Uygulaması
 • Mekanik Altyapı Uygulaması
 • Network Kablolama
 • Jenaratör
 • Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)
 • Yangın Algılama ve Yangın Söndürme
 • Yükseltilmiş Taban
 • İklimlendirme Yanmaz
 • Çelik Kapı
 • Güvenli Kapı Giriş Sistemi
 • Kabinet
 • Patch Panel
 • KVM Switch
 • Güç Dağıtım Birimi (PDU)
 • Kapasite Yönetimi
 • Ortam İzleme
 • Ağ çözümleri

İşletmenizin iş sürekliliğini sağlayan uygulamaların doğru konumlandırılmış Sunucular üzerinde çalışması çok önemlidir. Performans analizleri neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, işletmeniz için en uygun sunucu çözümleri belirlenebilir. Ancak gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarınız da mutlaka hesaba katılmalıdır. Kolay yönetilebilen, genişleyebilir bir yapı sayesinde yatırımlarınızın tam karşılığı alabilirsiniz. Aksi takdirde değişiklik gerektiren bir durum ile karşılaştığınızda yüksek maliyetli yatırımlar yapmanız gerekebilir.

Enerji tasarrufu ve yönetim kolaylığı beklentisi olan, ortamında birçok fiziki sunucu bulundurması gereken müşteriler blade mimarisini tercih ederken farklı lokasyonlarda farklı fiziki sunuculara ihtiyaç duyan işletmeler ise rack
ya da tower tipi sunucuları tercih edebilmektedir. Sunucu sistemleri tarafında çözüm sunarken, öncelikli olarak müşterinin ihtiyaçları analiz edilmekte ve belirleyici olmaktadır. Rack, tower ve blade sunucular yanında non-stop sunucular ve kritik uygulamalar için geliştirilmiş sunucular ile en uygun çözüm tasarlanmaktadır. Mevcut yapının optimizasyonu ya da mevcut yapıya sunucu sistem entegrasyonu talebi bulunuyorsa öncelikli olarak analiz ve kapasite planlama çalışmaları yapılmakta, sonrasında ise ortamın büyüme hızı da öngörülerek en uygun çözüm sunulmaktadır. Çok fazla sunucu barındıran büyük ortamlar için yine analiz ve optimizasyon çalışmalarının yanında yönetim kolaylığı sağlayabilecek çözümler de tasarlanabilmektedir.

Doğru çözümler için en önemli nokta ihtiyaç analizinin doğru olarak yapılması ve fiyat/performans anlamında en doğru ürünlerin belirlenmesidir. İdea Teknoloji, uzman kadrosu ve sektörel tecrübesi ile işletmelere her seviyesinde sunucu çözümleri sunmaktadır.

Performans Analizleri İhtiyaç Analizleri Projelendirme &Ürün Konfigürasyonu

Bilişim altyapınızın sanallaştırılaması mevcut donanımlarınızın verimliliğinin, utilizasyonunun ve esnekliğinin arttırılması yanı sıra maliyetlerinizin azaltılmasını sağlayacaktır. Dünya çapında her boyutta bir çok firma, sanallaştırma çözümlerini kullanmaktadır.

Firmalar, verimliliklerini artırmak için yapmış oldukları yatırımları ihtiyaçları oranında gün geçtikçe artırmaktadırlar. Bir çok uygulama ve işletim sisteminin yapılandırıldığı bu sistemler tarafından kullanılmakta olan donanım kaynakları (Disk, Memory, CPU ..) için herhangi bir standardizasyon söz konusu olmadığından orantısız bir kaynak tüketimi gerçekleşmektedir. Bu da aslında yatırım yapılmakta olan donanım kaynaklarının büyük bir kısmının atıl olarak kalmasına neden olmaktadır.

Sanallaştırma dünyasının neredeyse en önemli konsepti olan konsolidasyon kavramı ile artık sistemler üzerinde yapılandırılmış olan işletim sistemleri ve uygulamaları konsolide ederek hem ekstra yatırım maliyetini kesmekte hem de elde bulunan ancak kullanılamayan donanım kaynaklarını maksimum performans ile kullanabilir olmasını sağlamaktadır.

Veri Depolama, Ağ, Sunucu, Uygulama, Masa Üstü gibi birçok alanda kullanılmakta olan Sanallaştırma çözümleri sayesinde aslında elimizde olup da kullanamadığımız kaynakların daha efektif kullanılmasını sağladığımız gibi toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi ve yatırımın geri dönüşünün sağlanması noktasında büyük avantaj oluşturmaktayız.

Varlığını, birçok noktada üzerine basarak gösteren sanallaştırma teknolojilerinin uygulandığı alanlarda, yönetimin tamamen merkezileşmesi ile sarf edilen efor minimize edilmiş, operasyonel verimlilik artırılmış ve iş-kritik uygulamaların konumlandırıldığı sistem mimarisi içerisinde, iş sürekliliği ve yüksek kullanılabilirlik kavramlarının gerçekleştirilebilmesi ile iş kayıplarının önüne geçilmektedir.

VERİ DEPOLAMA SANALLAŞTIRMA

Storage sanallaştırması birden fazla veri depolama cihazının birleştirilip, tek bir yönetim arayüzünden yönetilmesiyle oluşturulur. Kapasitenin bir havuz haline getirilmesiyle birlikte yedekleme, geri yükleme, arşivleme daha basit halde ve kısa sürede gerçekleştirilir. Bu durum veri depolama cihazı yöneticileri için SAN karmaşıklığının azalması ve daha performanslı görev tanımları yapabilmeleri açısından önemlidir. Sanallaştırma işlemi sanallaştırma uygulamaları gerekse de yazılım ve donanım hibrid platformlarıyla birlikte yapılır.

VERİ DEPOLAMA

Şirketinizin ihtiyacı olan en doğru çözüm ancak iyi bir analiz sonucunda elde edilir. Bu doğrultuda geliştirilen bir veri depolama çözümü, verilerinizin sınıflandırılabilir olmasına olanak sağlarken, elinizdeki bilginin yönetilebilir olmasını da sağlamaktadır. Bilginin yönetilebilir olması ve sahip olduğunuz bilginin raporlanabilir hale gelmesi şirketinizi ve müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmenize olanak sağlar.

Veri Depolama Çözüm Yelpazesi;

 • Veri depolamada sanallaştırma ile donanım yatırımını koruma
 • Veri depolama konsolidasyonu
 • Merkezi veri replikasyonu ve otomasyonu
 • Ortak veri yönetimi ve merkezi kapasite planlama olanağı
 • SSD, FC/SAS/SATA HDD ve Tape’lerle çok katmanlı hiyerarşik veri depolamayla kapasite yatırımı tasarrufu
 • Özel  yönetim  yazılımlarıyla  veri  yönetim  basitleştirme ve altyapı yönetim optimizasyonu
 • Dosya, e-mail ve veri tabanı arşivleme ile sunucu performans ve veri depolama kapasite optimizasyonu
 • Yerelde yüksek performanslı SAS ve FC SAN, yerelde ucuz ve uzak ofislerdeki sunucular için IP SAN, ve büyük veri merkezleri için FcoE LAN/SAN entegrasyonu altyapı seçenekleri
 • Teyp veri yedekleme ile ofis dışında veri koruma
 • Teyp otomasyonu ile iş gücü tasarrufu
 • Resmi teftişler için silinmez teyp kayıtları
 • Diske yedekleme ile yüksek performanslı veri kurtarma ve zaman tasarrufu
 • Kaynak ve hedef tekilleştirme yöntemleriyle ile diske yedeklemede kapasite tasarrufu, ağ kullanımı ve işlemci yükü optimizasyonu
 • Uzak ofislere veri replikasyonu için veri sıkıştırmayla ağ optimizasyonu
 • Yüksek performanslı dosya paylaşımı ve video yayın altyapısı
 • Farklı  markalı  veri  depolama  sistemleri  arasında  heterojen veri replikasyonu
 • Çok sunucu arasında tek kopyadan ortak veri paylaşımı

FELAKET KURTARMA ÇÖZÜMLERİ

Her kurum için, vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bu nedenle, olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir. Olası sorunları planlama işlemine ‘İş Sürekliliği Planlama’ (Business Continuity Planning) denir. Bu planlama aşamasında, öncelikle, olası tehditler ve riskler belirlenip, yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek, alınması gereken önlemler tespit edilir.

Risklerin incelenmesi tüm risklerin sıfırlanacağı anlamına gelmez. Maliyetleri incelenerek bazı riskler kabullenilir veya minimize edilir.

İş Sürekliliği Planlama’nın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır. Felaket Kurtarma, bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında, sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar. Bilişim Teknolojileri tarafından bakıldığında, Felaket Kurtarma, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar.

Bunun için öncelikle kurumda bulunan yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirilmesi yapılır. Sistemlerin maksimum ne kadar süre kapalı kalabileceği belirlenir. Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılması Felaket Kurtarma sisteminin maliyetleri açısından çok önemlidir. Bu çalışma her müşterinin özelinde uzman ekibimiz tarafından özverili bir analiz ile planlanarak yapılmakta olup, bir afet anında minimum hasar ile sistemlerin sürekliliğini sağlamaktadır.