24/12/2021

EFEM


Kurumların içerisinde farklı birimlerin kullandığı sistemler tarafından her gün binlerce olay kaydı üretilir. Bu olay kayıtlarının birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve aslında altında yatan sebepleri tespit etmek hayati öneme sahiptir. Binlerce olay kaydını tek tek anlamaya çalışmak gereksiz bir çabadır ve çok fazla iş gücü gerektirir. Bunun yerine olay kayıtlarının altında yatan sebepleri görebilmek ve bu sebeplerle mücadele ederek kök nedenlere bağlı binlerce semptom olayı ortadan kaldırmak daha akıllıcadır.

EFEM, Alarm/Olay yönetimi için geliştirilen analitik bir sistemdir.EFEM;

• Olay kaydı toplayan sistemlerle bütünleşik bir şekilde çalışır.
• Olay kayıtlarını ve olayların bizzat kendilerini takip etmek, incelemek, gerekli aksiyonları almak ayrıca birden fazla ekranda karmaşık veriler içerisinde kaybedilen zaman ve eforu minimize etmeyi sağlar.
• Birden fazla uygulamadan gelen verileri servis ağacı olarak hiyerarşik bir yapıda görselleştirerek tek bir noktadan tüm kaynakların efektif bir şekilde yönetimi ve takip edilmesini sağlar.
• Servis ağacı sayesinde özel hiyerarşik yapılar oluşturabilir ve önem derecesini belirleyebilirsiniz.
• EFEM kolay konfigüre edilebilir korelasyon motoru ile gelen olay kayıtlarını hızlıca analiz eder konulan kurallara bağlı olarak gerekli aksiyonları hızlıca alır.
• Böylece olay kayıtlarıyla harcadığınız zamanı işinize vererek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.