24/12/2021

Dijital Dönüşüm

DİJİTAL DÖNÜŞÜM NEDİR

Şirketlerin, markaların ve kurumsal yapıların dijital çağa ayak uydurmak için,

 • dijital
 • sosyal
 • mobil
 • yeni teknolojiler

kullanarak organizasyonel yapılarından başlayarak müşterilere ve ekosisteme değer katacak, iş süreçlerini geliştirecek ve tüm şirketin yetkinliklerini artıracak yeni iş yapış ve yeni düşünüş şekillerine geçiş sürecidir.

NEDEN DİJİTALLEŞME

 • Vakitten, kişiden ve maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar.
 • Müşterilerle ya da tedarikçilerle olan ilişkilere kolaylık, hız ve profesyonellik katar.
 • Karar almada, uygulamada, geliştirmede; bilgiye, isteklere, taleplere, raporlara, hedeflere ulaşmada maksimum hız sağlar.
 • Kamusal, hukuksal, vergisel ve işletme ya da işten kaynaklı riskleri en aza indirir.
 • Düşük maliyetlerle, yüksek karlılık hedeflerine ulaştırır. Maddi, manevi dönüşüm sağlar.
 • Çalışanlara değer  katar; hem verimi arttır hem de işlerini kolaylaştırır.

DİJİTALLEŞME ADIMLARI

Dijitalleşme sürecinde gerçekleştirilmesi gereken adımlar;

 • Mevcut durum analiz edilir
 • Ulaşılmak istenen hedefler belirlenir
 • Öngörülebilirlik sağlanır
 • Süreçler efektif hale getirilir
 • Yeni teknolojilerin yarattığı fırsatlardan faydalanılır
 • Bilgi güvenliğine önem verilir

Firmamız, müşterilerimize ait dijitalleşme süreçlerini uçtan uca analiz ederek, veri yönetimindeki tecrübelerini de kullanarak, sizleri hızlı ve verimli şekilde yeni nesil çözümlerle dijital ortama taşımaktadır.