24/12/2021

BT Hizmet Yönetimi

BT Hizmet Yönetimi (ITSM), BT hizmetlerinin yaşam döngüsünü hizmet kalitesini sürekli arttırmak için tasarlama, oluşturma, sunma, destekleme ve yönetme ile ilgili tüm faaliyetleri ifade eder.ITSM sunulan hizmetlerin kalitesini kurumun hedefleri doğrultusunda arttırmak ve sürekliliğini sağlamak için uygun teknolojilerin doğru süreçleri kullanan yetkin insan kaynaklarıyla kullanılmasını sağlar.


BT hizmet yönetimi (ITSM), müşteri odaklı BT hizmetlerinin uygulanmasını, geliştirilmesini ve desteklenmesini yönetmek için bir dizi politika, süreç ve prosedürdür. Donanım, ağ veya sistemlere odaklanan diğer BT yönetimi uygulamalarının aksine ITSM, BT müşteri hizmetlerini iş hedefleriyle uyumlu olarak sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlar.


ITSM, işletmelerin BT hizmetleri ve müşteri hizmetleri uygulamaları etrafında yönetim standartları oluşturmaları için çeşitli çerçeveler sunar. Kalite yönetimi, yazılım mühendisliği, değişiklik yönetimi, bilgi güvenliği yönetiminin yanı sıra ISO 9000, ITIL ve ISO/IEC gibi popüler yönetim çerçevesi standartlarını kapsar.

IDEA Teknoloji olarak uzun yıllara dayanan ITSM tecrübemizle müşterilerimize hem ITIL gibi ITSM süreçlerinin kurumlarda uygulanmasına yardımcı olan “en iyi uygulamalar” dan oluşan çerçevelerin uygulanmasında danışmanlık yapmakta, hem de bu süreçlerin uygulanmasında kullanılacak uygulamaların kurulumu ve uyarlanmasında destek olmaktadır.


Konusunda uzman ve sertifikalı kadrosu,Türkiye’nin önde gelen kurumlarında yaptığı sayısız projelerden edindiği tecrübelerle ve ITSM konusunda ürün sağlayan üreticilerle kurmuş olduğu
en üst düzey iş ortaklıklarıyla IDEA Teknoloji BT Hizmet Yönetimi konusunda sektörde lider firmalardan biri konumundadır.